Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.
เรื่องย่อ
     นักเรียนหญิงชมรมวรรณกรรม 5 คน ที่วันหนึ่งเกิดคุยเรื่องที่อยากทำก่อนตาย เมื่อมีหนึ่งในสมาชิกพูดเรื่องต้องการมี เซ็กส์ ทำให้สมาชิกคนอื่นเริ่มสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น และเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพวกเธอภายหลัง
อย่าติดตั้งอะไรที่เป็น adblock ไว้ ไม่งั้นจะข้ามโฆษณาไม่ได้
วิธีข้ามโฆษณา [แบบที่ 1]
วิธีข้ามโฆษณา [แบบที่ 2]

Download go to MEGA [สำหรับดาวโหลด!]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 01 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 02 TH [1080p] 
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 03 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 04 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 05 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 06 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 07 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 08 TH [1080p]   
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 09 TH [1080p]
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 10 TH [1080p]  
[Marjory-Fansub & Minami-Fansub] Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. - 11 TH [1080p]

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น